Reggaeton Radio Edits Vol 26 - DJ ShuloMixx - 2 Tracks (2 Versions...

Reggaeton Radio Edits Vol 26 - DJ ShuloMixx - 2 Tracks (2 Versions Each)

More details


Log In or Sign Up

TRACKLIST

Pegate Mas - Gadiel - DJ ShuloMixx - Reggaeton Intro & Outro - 96 Bpm

Pegate Mas - Gadiel - DJ ShuloMixx - Reggaeton Intro & Outro - QH - 96 Bpm

Rico Suave - J Alvarez - DJ ShuloMixx - Reggaeton Intro & Outro - 90 Bpm

Rico Suave - J Alvarez - DJ ShuloMixx - Reggaeton Intro & Outro - QH - 90 Bpm